Dugogodišnja uspješna suradnja Rotary Cluba Varaždin i Varaždinskih baroknih večeri nastavljena je i na 53. Varaždinskim baroknim večerima. Ove godine na – Rotary koncertu, koji je održan u župnoj crkvi svetog Nikole u Varaždinu, u ponedjeljak, 2. listopada, nastupio je Capricornus consort Basel, jedan od najboljih švicarskih ansambala specijaliziran za povijesno osviješteno izvođenje barokne glazbe.

Četvero švicarskih glazbenika, nekadašnjih polaznika znamenite Schole Cantorum Basiliensis – Peter Barczi (barokna violina), Eva Borhi (barokna violina), Daniel Rosin (barokno violončelo) i David Blunden (čembalo) izveli su atraktivni program na kojem su bile skladbe Uccellinija, Castella, Händela, Sorkočevića, Scarlattija, Erlebacha, Vivaldija i i Richtera, a njihovu je izvedbu publika nagradila velikim pljeskom.

-Još je prijeratni Rotary Club Varaždin podupirao i organizirao mnoge kulturne događaje u Varaždinu, a ta je praksa nastavljena i nakon što je 1993. godine obnovljen rad našeg kluba. Rotary Club Varaždin tako već niz godina ima i odličnu suradnju s Varaždinskim baroknim večerima pa svake godine naš klub, zajedno s ravnateljem, maestrom Davorom Bobićem, odabere jedan koncert na ovom uglednom europskom festivalu na koji poziva svoje članove i njihove obitelji. Veseli me da je takva praksa nastavljena i ove godine, jer je koncert ansambla Capricornus consort Basel bio prava glazbena poslastica – istaknuo je Igor Čolaković, predsjednik RC Varaždin.