Rotary Cluba Varaždin Općoj bolnici Varaždin

Sredstva priklupljena na Rotary balu usmjerena za nabavu uređaja za održavanje vitalnih funkcija pacijenata s COVID-19 infekcijom

U ovo vrijeme epidemije proglašenoj zbog COVID-19 infekcije u kojem je hrvatski zdravstveni sustav pod velikim opterećenjem, svaka donacija, posebno ona koja je usmjerna za nabavu one opreme koja je nužna za liječenje pacijenata s COVID-19 infekcijom je i više nego dobrodošla. Svjesni su toga i članovi Rotary Cluba Varaždin koji su odlučili sredstva prikupljena na Rotary balu usmjeriti prema Općoj bolnici Varaždin. Na taj način ponovno su pokazali kako njeguju dobar odnos i suradnju koju imaju s Općom bolnicom Varaždin.
Nama, kao članovima Rotary Cluba Varaždin, koji ove godine slavi i 90 godina svog djelovanja, uvijek je bila čast potpomogati rad jedne takve ustanove kao što je Opća bolnica Varaždin, koja je u ovom trenutku sigurno najvažnija ustanova ne samo u našem gradu, nego i u županiji. Mi imamo dvije velike tradicionalne akcije – Rotary bal i Nagradu za izvrsnost. Kako zbog novonastale situacije nismo u mogućnosti dio sredstava preusmjeriti prema akciji „Nagrada za izvrsnost“, odlučili smo sva sredstva prikupljena na Rotary balu preusmjeriti za nabavu uređaja za praćenje vitalnih funkcija, što će varaždinskoj bolnici dobro doći za vrijeme trajanja ove epidemije, ali i kasnije – poručio je predsjednik Rotary Cluba Varaždin Domagoj Cvetko, te najavio novu akciju u koju su se uključili svi Rotary klubovi koji djeluju u gradu Varaždinu, a radi se o nabavci dviju termalnih kamera koje će se postaviti na ulazu u Opću bolnicu Varaždin. Novci su prikupljeni te se u narednih nekoliko tjedana očekuje i realizacija tog projekta – zaključio je Cvetko te istaknuo kako će Club i dalje provoditi akcije u sklopu svojih mogućnosti.
Na ovoj vrijednoj donaciji u ime svih djelatnika, ali i pacijenata Odjela za infektologiju OB Varaždin, zahvalila se v.d. voditelja Odjela za infektologiju Elizabeta Dvorski, dr.med.
Radi se o uređaju za održavanje vitalnih funkcija koji nam je bitan u našem svakodnevnog rada, prvenstveno kad govorimo o pacijentima s gripom, sepsom ili drugim infekcijama, a posebno nam je važan pacijenata s COVID-19 infekcijom. Njegova uloga kod liječenja pacijenata oboljelih od koronavirusa je značajna, ali mi ćemo taj uređaj itekako znati iskoristiti i kad se ova epidemija smiri. Što se tiče druge opreme koja je potrebna Odjelu, tu bih spomenula kako bi nam dobrodošli medicinski kreveti koji imaju mogućnost električnog podizanja, što bi našem medicinskom osoblju olakšalo skrb i njegu pacijenata. Također, ima i drugih uređaja koja bi nam dobrodošli u ovo vrijeme, kao što su EKG-ovi, digitalni tlakomjeri i slično – nabrojala je Dvorski.
Na donaciji je zahvalio i ravnatelj Opće bolnice VaraždinNenad Kudelić koji je istaknuo kako su ovakve donacije od iznimne važnosti za Opću bolnicu Varaždin, te da se trenutno usmjeravaju za nabavu one opreme koja je nužna za liječenje pacijenata s COVID-19 infekcijom.  
Koliko imamo respiratore i imamo li dovoljno, česta su novinarska pitanja, kada traže odgovor možemo li kao zdravstveni sustav odgovoriti na izazove koje sa sobom nosi COVID-19 infekcija. Znamo da je ovo bolest koja prvenstveno zahvaća pluća i da će određeni postotak pacijenata imati težu kliničku sliku, te u konačnici i završiti na mehaničkoj potpori disanja, odnosno respiratoru. U sredinama i zemljama u kojima se ta bolest nije mogla na adekvatan način kontrolirati, u smislu kontrole brzine širenja, došlo je od naglog opterećenja bolničkog sustava i do manjka mogućnosti davanja mehaničke potpore disanja. Kod nas, zahvaljujući svim mjerama koje provodi Krizni stožer Ministarstva zdravstva i nacionalni Stožer civilne zaštite, došlo je do bitnog usporavanja širenja epidemije, tako da nije došlo do naglog opterećenja sustava. Osim toga, zdravstveni sustav je prilagođen na način da su organizirani tzv. primarni centri zbrinjavanja, odnosno respiracijski centri, koji imaju veliki kapacitet zbrinjavanja takvih bolesnika i koji su opskrbljeni s dovoljnim brojem respiratora. U ovom trenutku respirator je iznimno teško nabaviti. Mi smo nabavili pet respiratora iz donacije, s tim da je jedan respirator u dolasku. S obzirom na sadašnju epidemiološku situaciju, mislimo da u Varaždinu imamo dovoljan broj respiratora, iako je to nemoguće projicirati jer se epidemiološka situacija može preko noći promijeniti. Naravno, za zbrinjavanje takvih pacijenata nije dovoljan samo respirator, nego je nužno puno druge specifične medicinske opreme. Zato nam je iznimno drago kada pojedini donatori tu odluku što treba prepuste nama, a mi onda prema našim potrebama odredimo koja je to vrsta opreme. Gledamo da je to oprema koja će biti iskorištena prvenstveno za liječenje pacijenata s COVID-19 infekcijom, ali i oprema koja, nakon što prođe epidemija, neće ostati neiskorištena nego će se moći normalno koristiti i u budućem liječenju svih ostali pacijenata – zaključio je Kudelić.

Rotary Club Varaždin.

 

Najstarije rotarijansko društvo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, već gotovo četvrt stoljeća različitim humanitarnim i donatorskim akcijama pomaže društvenoj zajednici u kojoj djeluje. 

brze poveznice

Pretražite web

RC Varaždin
Aktivnosti